مکتب دکلمه عاشقانه:

دکتر سید وحید عمادی با دیدگاهی جدید بر واژه "دکلمه"و تاثیرگذاری آن روی روان بشری مکتبی با نام دکلمه عاشقانه ایجاد نمود. شاید پیش از این استادان بنام ادبیات و سینما ، همچون مهدی اخوان ثالث ، احمد شاملو ، خسرو شکیبایی ، مریم حیدر زاده ، حسین پناهی ، پرویز پرستویی و ... اجرای بسیار زیبایی در این وادی به جامعه ایرانی ارائه نمودند ، اما ملوان ، دکلمه را صرف یک اجرا و گویش نمی داند و تلفیق عشق با روابط انسان دوستانه را نوعی دکلمه می خواند. او در این مکتب معتقد است :

عشق بر دو معناست / تنهایی و انتظار که هیچ یک از این واژه را نمی توان جدای از هم به تناسب دکلمه خواند. زیرا هرکدام از این کلمات را از واژه عشق کوتاه کنیم ، معنای سه حرف اعجاز انگیز    ع / ش / ق تغییر خواهد کرد.

دکلمه نقطه عطفی است میان عاشق و معشوق. گاهی ممکن است یک عاشق در تنهایی خویش مدتها بدون حضور معشوق ، در خیال خود حرفهای دلش را برای او دکلمه کند. این در حالی است که گاه ممکن است با یک نگاه عمیق ساعت ها حرف بین انسان ها در سکوت محض تبادل شود.

بطور کلی دکلمه بر چهار هدف است :

-         ایجاد ارتباط شاعر یا نویسنده با شنونده

-         تاثیرگذاری ( زبان / محتوا / آهنگ / تصویر آفرینی )

-         انتقال درست معنا

-         لذت بخشی

دکتر عمادی در مکتب دکلمه عاشقانه به ابعاد کلی و جزئی انسان دوستانه می پردازد.

به ابعاد کلی همانند : ایجاد اعتماد به نفس و اطمینان قلبی بین عاشق و معشوق (چنانچه : هر آنچه از دل برآید لاجرم بر دل نشیند)  و ایجاد ارتباط روانی در نگاه با کلمات

و همچنین ابعاد جزئی همانند : نوع ملودی ، موقعیت زمانی و مکانی و حکما تشخیص درست عاشق یا معشوق بدون دخالت هوا و هوس انسانی.

دکلمه عاشقانه بسته به شرایط روحی انسان ها قابل تغییر است. مثلا کلمه (دوستت دارم) ، معجزه است در تمامی فرهنگ ها و جوامع اما نوع بکارگیری آن و ابراز احساسات در این واژه از خود کلمه اهمیت بیشتری دارد.

این مکتب علی رغم اجراهای متفاوت توسط بزرگان که فقط صرف خواندن یک متن یا شعر برای مخاطب بوده ، بیان احساسات آدمی را مورد توجه قرار داده و در پی موقعیت سنجی و اهداف اجرای آن توسط تمامی انسانهاست و این نوعی آگاهی بلند مدت برای تمامی اقشار جامعه محسوب می شود. آگاهی بر فرهنگ و ادبیات دیرینه هر انسان ، آگاهی بر قدرت واژه ها و طرز بیان و به دنبال آن ، جایگاه علمی و فرهنگی هرشخص در خانواده زیر چتری بزرگ با نام عشق در سکوت محض. 

اوقات شرعی