سید وحید عمادی

1 .  دانلود دکلمه (چه میخواستم بنویسم) با صدای دکتر سید وحید عمادی 

2 .   دانلود دکلمه (به یادم باش) با صدای دکتر سید وحید عمادی / متن : سید وحید عمادی

3 .   دانلود دکلمه (دفتر عاشقی) با صدای دکتر سید وحید عمادی / متن : سید وحید عمادی

4 .  دانلود دکلمه (عشق) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : مرتضی کیوان هاشمی

5 .  دانلود دکلمه (قایق احساس) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : نیلوفر پناهی

6 .  دانلود دکلمه (نکند باز من عاشق شده ام) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : مرتضی کیوان هاشمی

7 .  دانلود دکلمه (نگاه تو) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : مرتضی کیوان هاشمی

8 .  دانلود دکلمه (صدایم کن) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : مرتضی کیوان هاشمی

9 .  دانلود دکلمه ( بار فراق بستم و جز پای خویش را ) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : وحشی بافقی

10 .  دانلود دکلمه ( از برم آن سرو بالا میرود ) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : رهی معیری

11 .  دانلود دکلمه (اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : حافظ شیرازی

12 .  دانلود دکلمه (الا یا ایها الساقی) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : حافظ شیرازی

13 .  دانلود دکلمه (بیا بیا که به سر باز هم هوای تو دارم) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : سیمین بهبهانی

14 .  دانلود دکلمه (تاج از فرق فلک برداشتن) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : فریدون مشیری

15 .  دانلود دکلمه (نغمه خاطر نواز مرغ شب) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : فریدون مشیری

16 .  دانلود دکلمه (نیمه شب بود و غمی تازه نفس) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : فریدون مشیری

16 .  دانلود دکلمه (یافتم روشن دلی از گریه های نیمه شب) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : رهی معیری

17 .  دانلود دکلمه (تو را خبر ز دل بیقرار باید و نیست) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : رهی معیری

18 .  دانلود دکلمه (چیست قصد خون من آن ترک کافر کیش را) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : وحشی بافقی

19 .  دانلود دکلمه (درد عشقی کشیده ام که مپرس) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : حافظ شیرازی

20 .  دانلود دکلمه (یوسف گمگشته باز آید به کنعان غم مخور) با صدای دکتر سید وحید عمادی / شاعر : حافظ شیرازی

اوقات شرعی